MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL POTÁPAČSKÝCH FILMOV, 37. ročník

Vysoké Tatry 29.9. – 2.10.2022

37th INTERNATIONAL UNDERWATER FILM FESTIVAL

High Tatras 29.9. – 2.10.2022

FILM

CENA POROTY FESTIVALU MFPF:

Claudia Schmitt / The Origin – Life around the Hotspring / Počiatok – Život v okolí horúcich prameňov

CENA RIADITEĽA FESTIVALU:

Pavol Kráľ / Jarné štrkoviská

MAJSTER SLOVENSKA – CENA PREZIDENTA ZVÄZU POTÁPAČOV SLOVENSKA

Poseidon Studion / Vtáči ostrov

3. miesto

Roy Davidson / Sea of Colour ( More farieb )

2. miesto

Jose Carlos Rando / Lara Batangas Philippines

1. miesto

Poseidon Studio / Vtáči ostrov

GRAND PRIX

Florian Guthknecht / The coral fighters of the carribean ( Koraloví bojovníci z Karibiku )

FOTOGRAFIA

Súťažné kategórie

A – sladká voda
B – slaná voda
C – čiernobiela fotografia
D – kreatívna fotografia
E – autorské portfólio (jedna séria 3 fotografií, ktorá musí obsahovať snímky: 1. makro, 2. širokouhlá, 3. voľná téma)
F – amatérska fotografia (pre amatérov, ktorí nesúťažia v kategórii A-E)
Súťažné fotografie nesmú byť použité vo viacerých kategóriách.

Kategória A

 1. A2 Peter Borsch
 2. A2 (R2) Alessandro Giannaconi
 3. A2 Benc Milan
 4. A3 Claudio Zori

Kategória B

 1. B2 Schultes Peter
 2. B1 Alessandro Giannaconi
 3. B1 Peneau Cedric
 4. B3 Michele Solca

Kategória C

 1. C1 Lorincz Ferenc
 2. C1 Peneau Cedric
 3. C1 Franco Tulli
 4. C2 Peter Borsch

Kategória D

 1. D3 Peter Borsch
 2. D3 Massimo Giorgetta
 3. D1 Peter Borsch
 4. D3 Schultes Peter

Kategória E

 1. E6 Claudio Zori
 2. E13  Peter Borsch
 3. E9 Lorincz Ferenc
 4. E11 Michele Solca

Kategória F

Iba dvaja súťažiaci. V prípade hodnotenia su na prvých troch miestach fotografie v poradi:

 1. F3 Kanka Martin
 2. F2 Kanka Martin
 3. F1 Kanka Martrin