MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL POTÁPAČSKÝCH FILMOV
Vysoké Tatry 13.10. - 15.10.2023

Zloženie organizačného výboru festivalu, zlloženie poroty festivalu a organizátor festivalu

Organizačný výbor festivalu

Michal Prochazka / riaditel festivalu MFPF
Pavol Svitanek / predseda organizačného výboru

Marián Šturcel / tajomník
Ján Klukošovsky / technicky námestnik festivalu
Ladislav Dzivjak / fotografická časť festivalu, výstava fotografií
Martina Petránová / PR
Peter Spitzkof / sprava Tanapu, organizátor Čisté vody
Pavol Kráľ / Čisté vody – koordinátor
Tomáš Svitanek / technické zabezpečenie

Porota festivalu

Fotografia:
Ladislav Dziviak / predseda poroty / Slovenbská republika
Milan Czapay / Nemecko
Bohumil Kračmár / Česká republika

Film:
Štefan Baroš / predseda poroty / Slovenbská republika
Dodo šimončič / Slovenbská republika
Martin Kákoš / Slovenbská republika

Organizátor festivalu

Potápačský klub Vodnár
Námestie sv. Egídia 3/5
058 01 Poprad, Slovakia
mfpf.eu@gmail.com