MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL POTÁPAČSKÝCH FILMOV
Vysoké Tatry 13.10. - 15.10.2023

Ocenení autori Medzinárodného festivalu potápačských filmov v konkrétnych kategóriách fimových a fotografických.

FILM

FOTOGRAFIA

Súťažné kategórie

A – sladká voda
B – slaná voda
C – čiernobiela fotografia
D – kreatívna fotografia
E – autorské portfólio (jedna séria 3 fotografií, ktorá musí obsahovať snímky: 1. makro, 2. širokouhlá, 3. voľná téma)
F – amatérska fotografia (pre amatérov, ktorí nesúťažia v kategórii A-E)
Súťažné fotografie nesmú byť použité vo viacerých kategóriách.