AKCIA ČISTÉ VODY, 26. ročník

Z dôvodu protikoronových opatrení sa skupinová akcia Čisté vody, konaná v rámci MFPF, v roku 2020 ruší. Veríme, že sa situácia upokojí, potápači nám ostanú naklonení a v budúcom roku budeme opäť nerušene pokračovať.

Akcia je dobrovoľnou súčasťou MFPF, počas ktorej potápači s použitím vlastného potápačského výstroja čistia dná vybraných jazier od odpadkov po turistickej sezóne.

Dátum konania akcie Čisté vody:

piatok 11.10.2019

 

Popis lokalít:  
Lom Poprad – Kvetnica

Aj v tomto roku pokračujeme v čistení lomu Kvetnica, ktorý sa stal po zaplavení zaujímavou potápačskou lokalitou. Max. hlbka je 17 m, dohľadnosť vo vode sa v čase konania akciu obyčajne pohybuje okolo troch metrov.

Max. počet potápačov: 25

Popradské pleso

Leží v Mengusovskej doline na významnej križovatke turistických chodníkov. Na brehu stojí Horský hotel Popradské pleso. N.m.v. 1 495 m, max. hĺbka 17 m, plocha 6,88 ha.

Plánovaný počet potápačov: 12 (max. 3 osobné autá)

Velické pleso

Vysokohorské jazero ležiace vo Velickej doline. Na brehu jazera stojí hotel Sliezsky dom. N.m.v. 1 665 m, max. hĺbka 6 m, plocha 1,80 ha.

Plánovaný počet účastníkov: 8 (max. 2 osobné autá)

Nové Štrbské pleso

Jediné umelo rozšírené jazero Tatier, ležiace v osade Štrbské Pleso. N.m.v. 1 320 m, max. hĺbka 10 m, plocha 2,12 ha.

Max. plánovaný počet potápačov: 10

Štrbské pleso

Najnavštevovanejšie jazero Vysokých Tatier, nachádzajúce sa v najvyššej časti obce Štrba, v nadmorskej výške 1350 m. Rozloha jazera je 19,76 ha, max. hĺbka 24 m. Teplota vody počas akcie dosahuje asi 8ºC, predpokladaná dohľadnosť 3-5 m. Ku jazeru je možný prístup autom.

Max. povolený počet potápačov: 50

 

Registrácia účastníkov a výber lokalít:

v Hoteli Pieris na Podbanskom:
10.10.2019 od 17:00 do 20:00 hod.
11.10.2019 od 7:00 do 8:00 hod.

UPOZORNENIE: Jednotlivé tatranské plesá budú prideľované potápačom len pri osobnej registrácii podľa ich vlastného záujmu, až do naplnenia povolených počtov, stanovených na jednotlivé lokality. Rezervácia lokality vopred nie je možná.

Otvorenie akcie Čisté vody

dňa 11.10.2019 o 8:30. v Hoteli Pieris na Podbanskom
Doprava na lokality

Vlastnými autami podľa pokynov vedúcich pre jednotlivé lokality. Vedúci budú predstavení na otvorení akcie.

Štatistika za uplynulé ročníky akcie Čisté vody
Rok – počet ponorov – vyzdvihnuté – najaktívnejší potápač

najaktívnejší potápač

Rok počet ponorov vyzdvihnuté
1994 17 50 kg
1995 32 80 kg
1996 38 100 kg
1997 47 130 kg
1998 58 427 kg
1999 63 270 kg
2000 86 296 kg
2001 59 269 kg Dalibor Martišovič (Senec)
2002 28 121 kg Vladimír Páleš (Bratislava)
2003 45 154 kg Peter Meňhart (Nitra)
2004 69 506 kg Vladimír Páleš (Bratislava)
2005 166 352 kg Karel Janko (Orlová – CZ)
2006 65 521 kg JířiLukeš (Praha – CZ)
2007 84 218 kg JířiJarkovský (Praha – CZ)
2008 74 471 kg Petr Bunda (Liberec – CZ)
2009 80 262 kg Jozef Kovács (Bratislava)
2010 78 115 kg Miroslav Rozložník (Levoča)
2011 79 237 kg Jozef Kovács (Bratislava)
2012 88 207 kg Vladimír Páleš (Bratislava)
2013 83 53 kg Anton Šimčík (Trenčín) a Jaroslav Blaško (Nitra)
2014 62 405 kg Anton Šimčík (Trenčín) a členovia PK Piccard Senec
2015 53 233 kg PK Piccard Senec
2016 53 208 kg Vladimír Páleš (Bratislava)
2017 44 253,5 kg František Ondruš (Levoča)
2018 49 562 kg PK Piccard Senec (Szalai R., Martišovič D., Benkovský B.)

Ku 1.1.2019 vykonali potápači v rámci akcie Čisté vody (včítane vysokohorskej časti akcie) spolu 1632 ponorov a na breh vyniesli 6 606,5 kg odpadkov.

Dôležité informácie:

  • Potápanie je prístupné len organizovaným potápačom a je dobrovoľné. Organizačný výbor nezodpovedá za technické vybavenie, zdravotný stav, ani odbornú zdatnosť jednotlivých potápačov. Účastníci sa zúčastňujú ponorov na vlastné riziko, o čom musia vlastnoručne podpísať prehlásenie.

 

  • POZOR! Všetky lokality sa nachádzajú v horskom dekompresnom režime.

 

  • V prípade nepriaznivého počasia si organizačný výbor vyhradzuje právo čistenie na jednotlivých lokalitách zrušiť.
  • Svojvoľná zmena pridelených lokalít nie je možná!
  • Vrecia na čistenie budú prideľovať vedúci jednotlivých skupín priamo na lokalitách.
  • Na lesných cestách na Velické a Popradské pleso je autodoprava regulovaná. Na výjazd sú preto potrebné povolenia, ktoré vám pridelia vedúci jednotlivých lokalít na EČ vozidla.

 

Vybrané plesá sú súčasťou národných prírodných rezervácií TANAP-u, preto prosíme o maximálnu ohľaduplnosť, či už pod alebo nad vodnou hladinou. Rešpektujte pokyny Lesnej stráže a Stráže ochrany prírody!

 

Pripomíname, že akcia bude, tak ako po minulé roky, vyhodnotená a najaktívnejší čistič (čističi) odmenený (í).

Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť čistote vôd, prajeme vám príjemný pobyt v lone tatranskej prírody a skvelý potápačský zážitok.

Organizátor akcie:

Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica.

Spolupracujú: Potápačská škola TECHNICAL DIVING Sp.Nová Ves
Nemocnica Košice Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Potápačský klub Vodnár, Poprad

info: Pavol Kráľ
+421 903 987 540
pkral@lesytanap.sk