Štvrtok

17:00 – 22:00 Registrácia – Čisté vody
19:30 – 19:50 Pavol Kráľ – Čisté vody v oblakoch
19:50 – 20:30 Jaroslav Blaško – Požičaná planéta pre školy
20:30 – 21:30 Miloš Chlápek – Karibik

Piatok

7:00 – 8:00 Registrácia – Čisté vody
8:30 – Otvorenie – Čisté vody
9:00 – 12:30 Akcia Čisté vody
12:30 – 14:00 Obed
11:00 – 14:30 1. Projekcia – Súťažné filmy
14:30 – 18:00 2. Projekcia – Súťažné filmy
18:00 – 19:00 Večera
19:00 – 20:30 Oficiálne otvorenie festivalu
20:30 – 21:15 Hugo Habrman – Film o pracovním potápění v Iráku
21:30 – Steve Lichtag

Sobota

10:30 – 11:30 Projekcia – Súťažné fotografie
13:00 – 14:00 Obed
14:30 – 18:00 3. Projekcia – Súťažné filmy
18:00 – 19:00 Prestávka
19:00 – Slávnostné vyhlásenie viťazných prác
20:30 – Priateľske posedenie

Nedeľa

10:00 – Projekcia – Víťazné filmy a fotografie