MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL POTÁPAČSKÝCH FILMOV, 38.ročník

Vysoké Tatry 13. - 14.10.2023

38th INTERNATIONAL UNDERWATER FILM FESTIVAL

High Tatras 13. - 14.10.2023

FOTOGRAFIA

Súťažné kategórie

A – sladká voda
B – slaná voda
C – čiernobiela fotografia
D – kreatívna fotografia
E – autorské portfólio (jedna séria 3 fotografií, ktorá musí obsahovať snímky: 1. makro, 2. širokouhlá, 3. voľná téma)
F – amatérska fotografia (pre amatérov, ktorí nesúťažia v kategórii A-E)
Súťažné fotografie nesmú byť použité vo viacerých kategóriách.

Podmienky zaradenia diela do súťaže

Do súťaže v kategórii fotografia môžu byť zaradené len fotografie, ktorých aspoň 50 % obrazu je spod vodnej hladiny. Nie je dovolená fotomontáž. Povolené sú len základné úpravy ako clona, výrez, vyváženie bielej, kontrast, odstránenie svetelných bodov spôsobené reflexiou blesku. Fotografie musia byť zhotovené v prírodných vodách (okrem kategórie kreatívna fotografia). V prípade potrebného dôkazu musí vlastník predložiť originál RAW alebo JPG. V kategórii sa súťaže môžu zúčastniť max. 3 fotografie.

Prezentácia fotografií

Usporiadateľ zhotoví z každej kategórie 4 najlepšie fotografie vo veľkosti 30 x 45 cm a najlepšie autorské portfólio, ktoré budú zarámované a vystavené v priestoroch konania MFPF s označením kategórie a menom autora. Konečné poradie prvých troch miest v každej kategórii bude zverejnené až po vyhlásení výsledkov súťaže.

Označenie fotografií

Každá fotografia musí byť označená nasledovným spôsobom: kategória – číslo záberu – priezvisko a meno (spolu bez medzier) Príklad: A-1-Zubajmilan Každému súťažnému dielu bude udelené evidenčné číslo. Porota – Jury operuje iba s týmto číslom, meno účastníka pre porotu nebude známe.

Zaslanie diela

Všetky diela musia byť zaslané v elektronickej podobe – online alebo poštou (kuriérom) na dátových nosičoch (CD, DVD, USB kľúč, pamäťová karta). Dátový formát je JPG. Odporúčaná veľkosť súboru je 45×30 cm/300 dpi, pomer strán 2 : 3 alebo 3 : 2.

FILM

Podmienky zaradenia diela do súťaže

Do súťaže v kategórii film môžu byť zaradené maximálne dve diela, v ktorých celková dĺžka záberov spod vodnej hladiny zaberá minimálne 40 % z celkovej dĺžky diela. Odporúčaná dĺžka filmu je do 60 min. Dielo bude zaslané do súťaže na nižšie uvedenom nošiči alebo pomocou špecializovaných internetových služieb na prenos veľkých súborov. Každé dielo musí byť nahrané na samostatnom nosiči. Na nosiči nesmie byť nahraný žiaden ďalší záznam, len samotné súťažné dielo. Pred vlastným filmom a po jeho skončení musí byť aspoň 5 sekúnd čiernej (bez akýchkoľvek ďalších obrazových či zvukových údajov).

Prezentácia filmu

Ku každému filmu je nutné doložiť krátky obsah – anotáciu. K dielam v cudzích jazykoch (okrem českého) musí byť priložená dialógová listina s príslušným Time kódom v jazyku anglickom, nemeckom alebo ruskom – na prípadný preklad pre slovenských divákov.

Zaslanie diela

Na DVD alebo Blue ray disku nebude žiadne grafické úvodné menu. Na nosičoch nebudú žiadne bonusové materiály. Nosiče: DVD, Blue ray disk, USB Flash, Mini DV. Odporúčané formáty: DVD video, MPEG 2, MP 4, AVI, H 264 v norme PAL.

Ceny festivalu

GRAND PRIX MFPF – cena bude udelená v kategórii film
TOP FOTOGRAF MFPF – cena bude udelená v kategórii autorské portfólio
1. – 3. cena vo všetkých obsadených kategóriách
Zvláštne ceny

INFORMÁCIE

Doplňujúce informácie

Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že jeho dielo neporušuje autorské práva. Zaslaním diela do súťaže autori poskytujú organizátorom festivalu autorské právo na verejnú produkciu diela na festivale a pri propagácii festivalu bez nároku na honorár. Nosiče so súťažnými dielami nebudú autorom zasielané späť. Oficiálnym jazykom festivalu je slovenčina.

Organizátor má právo použiť diela na propagačné účely MFPF, bez nároku na honorár. Účastník akceptuje pravidlá a požiadavky MFPF. Usporiadateľ potvrdí účasť po obdržaní všetkých diel podľa prihlášky a zaplatení súťažného poplatku e-mailom. Zaslané diela ostávajú v archíve festivalu.

Adresa pre zasielanie prác

Poštová adresa
Potápačský klub Vodnár
Námestie sv. Egídia 3/5
058 01 Poprad
Slovensko
mfpf.eu@gmail.com

V tomto ročníku je súťažný poplatok 0 EUR.