AKCIA ČISTÉ VODY 30.ročník sprievodnej akcie festivalu MFPF
Vysoké Tatry

Upozorňujeme potápačov, že Velické pleso je počas tohtoročnej akcie Čisté vody vyňaté z ponuky na čistenie. Na túto lokalitu pôjde už dohodnutá pracovná skupina, ktorá zároveň opraví v plese vodovodné potrubie a musí sa na túto prácu vopred pripraviť. Za pochopenie ďakujeme.

Potápačské lokality

Popradské pleso

Leží v Mengusovskej doline na významnej križovatke turistických chodníkov. Na brehu stojí Horský hotel Popradské pleso. N.m.v. 1 495 m, max. hĺbka 17 m, plocha 6,88 ha.
Plánovaný počet potápačov: 12 (max. 3 osobné autá)

Velické pleso

Vysokohorské jazero ležiace vo Velickej doline. Na brehu jazera stojí hotel Sliezsky dom. N.m.v. 1 665 m, max. hĺbka 6 m, plocha 1,80 ha. Plánovaný počet účastníkov: 6 (max. 2 osobné autá)

Nové Štrbské pleso

Jediné umelo rozšírené jazero Tatier, ležiace v osade Štrbské Pleso. N.m.v. 1 320 m, max. hĺbka 10 m, plocha 2,12 ha.
Max. plánovaný počet potápačov: 10

Štrbské pleso

Najnavštevovanejšie jazero Vysokých Tatier, nachádzajúce sa v najvyššej časti obce Štrba, v nadmorskej výške 1350 m. Rozloha jazera je 19,76 ha, max. hĺbka 24 m. Teplota vody počas akcie dosahuje asi 8ºC, predpokladaná dohľadnosť 3-5 m. Ku jazeru je možný prístup autom.
Max. povolený počet potápačov: 40

Lom Poprad – Kvetnica

Aj v tomto roku pokračujeme v čistení lomu Kvetnica, ktorý sa stal po zaplavení zaujímavou potápačskou lokalitou. Max. hlbka je 17 m, dohľadnosť vo vode sa v čase konania akciu obyčajne pohybuje okolo troch metrov.
Max. počet potápačov: 20

Informácie k akcii

Registrácia účastníkov a výber lokalít

V hoteli Panoráma na Štrbskom Plese:
12.10.2023 od 17:00 do 20:00 hod
13.10.2023 od 7:00 do 8:00 hod

UPOZORNENIE: Jednotlivé tatranské plesá budú prideľované potápačom len pri osobnej registrácii podľa ich vlastného záujmu, až do naplnenia povolených počtov, stanovených na jednotlivé lokality. Rezervácia lokality vopred nie je možná.

Otvorenie akcie Čisté vody

dňa 13.10.2023 o 8:30 v hoteli Panoráma na Štrbskom Plese

Doprava na lokality

Vlastnými autami podľa pokynov vedúcich pre jednotlivé lokality. Vedúci budú predstavení na otvorení akcie.

Organizátor akcie

Správa TANAP-u Tatranská Lomnica

Spolupracujú

Potápačská škola TECHNICAL DIVING Spišská Nová Ves
Potápačská škola LE DIVERS, Levoča
Nemocnica Košice Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Potápačský klub Vodnár, Poprad

Info

Ing. Peter Spitzkopf
+421 903 548 209
peter.spizkopf@lesytanap.sk

Dôležité informácie

  • Potápanie je prístupné len organizovaným potápačom a je dobrovoľné. Organizačný výbor nezodpovedá za technické vybavenie, zdravotný stav, ani odbornú zdatnosť jednotlivých potápačov. Účastníci sa zúčastňujú ponorov na vlastné riziko, o čom musia vlastnoručne podpísať prehlásenie.
  • POZOR! Všetky lokality sa nachádzajú v horskom dekompresnom režime.
  • V prípade nepriaznivého počasia si organizačný výbor vyhradzuje právo čistenie na jednotlivých lokalitách zrušiť.
  • Svojvoľná zmena pridelených lokalít nie je možná!
  • Vrecia na čistenie budú prideľovať vedúci jednotlivých skupín priamo na lokalitách.
  • Na lesných cestách na Velické a Popradské pleso je autodoprava regulovaná. Vjazd vám zabezpečia vedúci jednotlivých lokalít.
  • Vybrané plesá sú súčasťou národných prírodných rezervácií TANAP-u, preto prosíme o maximálnu ohľaduplnosť, či už pod alebo nad vodnou hladinou.
  • Rešpektujte pokyny zamestnancov Správy TANAP-u, lesnej stráže a stráže ochrany prírody!
  • Pripomíname, že akcia bude, tak ako po minulé roky, vyhodnotená a najaktívnejší čistič (čističi) odmenený (í).

Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť čistote vôd, prajeme vám príjemný pobyt v lone tatranskej prírody a skvelý potápačský zážitok.