Fotografia

Zadajte počet súťažných fotografií pre každú kategóriu, v ktorej chcete súťažiť. V prípade záujmu o kategóriu E je nutné vybrat voľbu "Súťažím o cenu najlepšieho fotografa"


Film

Zadajte počet filmov, s ktorými sa chcete zapojiť do súťaže a vyplňte ku každému filmu všetky informácie

Film - 1.

Film - 2.

Registračný poplatok 0 EUR

Platba na IBAN číslo účtu: SK4675000000000213104823 (Československá obchodná banka, a.s.) SWIFT: CEKOSKBX

Platba cez Paypal: