standard-title Porota

Porota

Fotografia:
Ladislav Dziviak (SK) – predseda poroty
Milan Czapay (DE)
Bohumil Kračmár (CZ)

Film:
Štefan Baroš (SK) – predseda poroty
Dodo šimončič (SK)
Martin Kákoš (SK)