• Pavol Svitanek – predseda organizačného výboru
 • Pavol Kráľ – akcia Čisté vody a filmy MFPF
 • Vladimír Pivko – kultúrne témy a technické zabezpečenie
 • Tomáš Svitanek – technické zabezpečenie
 • Michal Dic – legislatívne poradenstvo a technické zabezpečenie
 • Jozef Valachovič – scenáristická spolupráca
 • Martin Vorobeľ – technické zabezpečenie
 • Martina Petránová – vonkajšia komunikácia (médiá)
 • Emil Pačin – spolupráca s podporovateľmi
 • Ladislav Dzivjak – fotografická časť festivalu, výstava fotografií
 • Dagmar Rajčanová – odborná konzultantka
 • Milan Czapay – odborný konzultant
 • Marián Šturcel – moderátor festivalu, tajomník OV
 • Ladislav Žukovský – video a audio technik
 • Patrik Pacanovský – technické zabezpečenie
 • Tomáš Pacanovský – technické zabezpečenie