Pozvánka na čistenia lomu v Kvetnici
Dátum konania: 22.10.2021- sobota
Organizátor:   PK Vodnár

Program a organizačné zabezpečenie:
08:30 – 09:00 – registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 – organizačné pokyny
09:10 – 09:20 -príprava na ponor a postupný nástup na čistenie lomu
09:15- 11:00 -vlastné čistenie vody, váženie a evidencia množstva odpadu
11:00  12:00 -vyhodnotenie akcie

Akciu pomáha zabezpečiť Mesto Poprad